Boys Varsity Basketball, Girls Varsity Basketball · RVHS Senior Basketball Night